Warunki korzystania ze strony

1. Ogólne warunki korzystania ze strony www.rideoo.pl

1) Przed skorzystaniem z usług SIA „OMFY” (numer rejestrowy: 40203174363, adres - Dubultu prospekts 9 - 1, Jurmala, LV-2008) na stronie www.rideoo.pl, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania ze strony www.rideoo.pl (dalej zwanymi warunkami).
2) Strona www.rideoo.pl jest rozumiana jako strona stworzona prez SIA „OMFY”, której adres to www.rideoo.pl, ze wszystkimi informacjami i materiałami dostępnymi na stronie.
3) Odwiedzając stronę www.rideoo.pl lub korzystając z opublikowanych informacji o produktach i świadczonych usługach, zgadzasz się (osobiście lub jako osoba reprezentatywna, działająca w czyimś imieniu) na poniższe warunki.
4) Jeśli nie zgadzasz się na te warunki umowy, nie korzystaj ze strony www.rideoo.pl i z usług dostępnych na stronie i z informacji zawartych na stronie.
5) Informujemy, że celem przetwarzania wprowadzonych informacji (włączając w to dane personalne) na stronie internetowej SIA „OMFY” www.rideoo.pl jest zapewnienie usług określonych na stronie i pomoc w korzystaniu ze strony www.rideo.com
6) SIA „OMFY” ma prawo w każdej chwili zmienić zawartość i warunki korzystania strony www.rideoo.pl Zmiany wchodzą w życie wraz z publikacją na stronie www.rideoo.pl
7) Korzystanie i aktywność na stronie www.rideoo.pl oznacza znajomość i zgodę na warunki korzystania ze strony. Obowiązkiem każdego użytkownika strony jest regularne zapoznawanie się z warunkami korzystania ze strony, aby zapewnić znajomość aktualnych warunków korzystania ze strony. W przypadku nie zaakceptowania warunków, zabronione jest korzystanie ze strony www.rideoo.pl
8) Zarejestrowani użytkownicy strony www.rideoo.pl mają prawo na korzystanie z okazji i usług oferowanych na stronie za ceny, które obowiązują w momencie zapewnienia danej usługi. SIA „OMFY” ma prawo zmiany cen i/lub stworzenia nowych płatnych usług w każdej chwili.
9) Aby zarejestrować się na stronie www.rideoo.pl, użytkownik musi postępować zgodnie z procedurą rejestracji na stronie www.rideoo.pl.
10) Każdy zarejestrowany użytkownik strony www.rideoo.pl jest zobowiązany do nie udostępniana swoich danych użytkownika osobom trzecim. Jeśli za pomocą zarejestrowanego profilu użytkownika zostaną podjęte jakiekolwiek działania na stronie www.rideoo.pl (włączając w to zakupy dóbr i/lub usług na stronie) z użyciem poprawnego loginu i hasła, uznaje się, że zarejestrowany użytkownik osobiście dokonuje działań na analogicznym profilu.
11) Użytkownik strony zgadza się na otrzymywanie informacji ze strony www.rideoo.pl na temat aktualnych wydarzeń, jeśli użytkownik, jako podmiot prawny, udzielił niezależną, jednoznaczną zgodę na to (wyłączając przypadki gdzie informacje są wysłane do użytkownika za pomocą innych, legalnych środków komunikacji).
12) SIA „OMFY” nie odpowiada za jakiekolwiek koszta i straty poniesione przez korzystanie ze strony www.rideoo.pl.
13) W przypadku wątpliwości związanych z wypełnianiem formularzy i dokumentów, dostępnych na stronie www.rideoo.pl, proszę skontaktować się z osobą określoną na stronie www.rideoo.pl.
14) Przedstawione tu warunki regulują włącznie wymiany przeprowadzone przez użytkowników www.rideoo.pl i aprobatę SIA „OMFY” dla zamówień, związanych z produktami na www.rideo.com.
15) Warunki nie obowiązują w przypadku sprzedaży usług i produktów przez osoby trzecie, obecnych na stronie www.rideoo.pl poprzez linki, banery lub inne hiperłącza. Przez złożeniem zamówień i zakupem produktów oraz usług od osób trzecich, zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z ich usług. Sprzedawca pod żadnymi okolicznościami nie będzie uznany za odpowiedzialnego za podaż usług osób trzecich lub za wykonywanie transakcji e-biznesowych pomiędzy użytkownikami www.rideoo.pl i osobami trzecimi.
16) SIA „OMFY” może nie zaakceptować zamówień, które nie dostarczają odpowiednich gwarancji zdolności kredytowej, są niepoprawne lub niepełne lub kiedy produkty nie są już dostępne.
W takim wypadku, informujemy swoich użytkowników, za pomocą e-maila, o nieważności umowy i o decyzji SIA „OMFY” o nieprzyjęciu zamówienia z powodów wyżej wymienionych.

2. Korzystanie z usług oferowanych przez stronę www.rideoo.pl.

1) Użytkownik musi zawsze postępować zgodnie z procedurami ustalonymi przez stronę www.rideoo.pl
2) Użytkownik ma zakaz korzystania z opublikowanych na www.rideoo.pl informacji w szkodliwych celach. Usługi oferowane przez stronę www.rideoo.pl mogą być użyte jedynie zgodnie z istniejącymi regulacjami. SIA „OMFY” ma prawo do wstrzymania świadczenia usług, jeśli użytkownik nie stosuje się do warunków strony www.rideoo.pl podczas realizacji zamówienia.
3) Wysyłanie zapytań do SIA „OMFY” lub osoby reprezentującej SIA „OMFY” o zmiany w zarejestrowanym zamówieniu nie zostało jeszcze zaimplementowane. Użytkownicy proszeni są o wysyłanie zapytań na adres mailowy SIA „OMFY” (info@rideoo.com) z e-maila określonego w formularzu zamówienia.
4) SIA „OMFY” ma prawo do anulowania zdalnej umowy, jeśli zostaną odkryte błędy i/lub nieścisłości w cenie lub opisie dóbr na stronie www.rideo.com, do momentu otrzymania zapłaty za dobra. Jako wyjątek, SIA „OMFY” ma możliwość anulowania umowy zdalnej, jeśli jest ona wykorzystywana w szkodliwych celach przez drugą stronę lub nieuczciwie, pod wpływem osób trzecich; z powodu braku zamówionych dóbr; znaczących strat doświadczonych przez jedną lub inną stronę; brakiem terminowych płatności za zamówione dobra i w innych wypadkach przedstawionych w prawach regulacyjnych.
5) Korzystanie ze strony www.rideoo.pl nie udziela praw autorskich i własności do zawartości dostępnej na stronie. Zabronione jest korzystanie z dostępnej zawartości na stronie www.rideoo.pl jeśli właściciel tej zawartości nie udzielił zgody na jej wykorzystanie lub innego typu pozwolenia zgodnego z prawem. Przedstawione warunki nie upoważniają do korzystania z jakichkolwiek marek lub znaków firmowych dostępnych na stronie www.rideoo.pl. Zabronione jest usuwanie, modyfikowanie i ingerencja w powiadomienia opublikowane na stronie www.rideoo.pl lub dostarczone przez nią.
6) Zawartość, taka jak opis dóbr, a także jakakolwiek inna informacja do której SIA „OMFY” posiada prawa własności, jest opublikowana na stronie www.rideoo.pl.
7) W związku z korzystaniem z usług, SIA „OMFY” ma prawo do wysyłania wiadomości i przypomnień na temat wprowadzanych usług, a także innych informacji na adres mailowy wprowadzony przy zamówieniu, w celu poprawy jakości świadczonych usług. SIA „OMFY” ma również prawo wysyłać informacje o newsach, promocjach i przecenach na www.rideoo.pl i u partnerów SIA „OMFY”.


3. Użytkowanie i poufność danych wprowadzonych na stronę www.rideoo.pl

1) SIA „OMFY” informuje, że wprowadzając swój adres email, zgadzasz się na przechowywanie go w bazie danych i wysyłanie wiadomości/powiadomień na temat rozpoczętych, ale nie ukończonych zamówień dóbr ze strony www.rideoo.pl.
2) Korzystając ze strony www.rideoo.pl, zgadzasz się na zbieranie i przechowywanie wprowadzonych danych przez www.rideoo.pl lub osoby trzecie działające w ich imieniu, które pozwolą ustalić:
2.1) całkowitą liczbę odwiedzających stronę,
2.2) liczbę odwiedzających poszczególne sekcje,
2.3) nazwy domen dostawców internetowych, łączących odwiedzających z www.rideoo.pl,
2.4) Adresy IP
2.5) inne dane, które mają pomóc w administracji systemu, a także kontrolowanie użytkowania i rozwoju strony internetowej www.rideoo.pl.
3) SIA „OMFY” ma prawo wysyłać dane służące informowaniu o aktywności na stronie www.rideoo.pl i niezbędne do tworzenia statystyk, do innych przedsiębiorstw. DANE PERSONALNE NIE BĘDĄ DOSTĘPNE DLA OSÓB TRZECICH Z POMINIĘCIEM ZAMÓWIEŃ I SYTUACJI, GDZIE PRODUKT LUB USŁUGA ZOSTAŁY WYDZIERŻAWIONE I GDZIE JEST TO KONIECZNE.
4) SIA „OMFY” nie łączy adresów IP i adresów email użytkowników z danymi, które pozwalają na ich identyfikacje. Oznacza to, że każda sesja zostaje zarejestrowana, ale każdy użytkownik strony www.rideoo.pl pozostaje anonimowy.
5) Wszystkie materiały wysłane lub wprowadzone na stronę www.rideoo.pl stają się własnością SIA OMFY, a SIA OMFY jako właściciel strony www.rideoo.pl ma prawo do korzystania z nich, z pominięciem danych osób fizycznych.
6) Wprowadzenie własnego adresu email lub wysyłanie jakichkolwiek informacji na stronę www.rideoo.pl, oznacza zgodę na użytkowanie przez SIA „OMFY” danych jedynie do wyżej wymienionych celów.

4. Zamawianie dóbr i ochrona prywatności na stronie www.rideoo.pl

1) W momencie złożenia zamówienia na dobra, uznaje się, że użytkownik zapoznał się i zgodził się z polityką prywatności strony www.rideoo.pl.
Dane personalne otrzymane od kupców są przetwarzane zgodnie z aktami prawnymi administrującymi przetwarzanie i ochronę danych osobowych. Podczas przetwarzania i przechowywania danych personalnych kupców, sprzedający korzysta z organizacyjnych i technicznych metod ochrony danych osobistych w celu ochrony przed ich nielegalnym przetworzeniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności.
2) W momencie złożenia zamówienia, uznaje się, że użytkownik przeczytał i zgodził się na warunki dostawy dóbr.
3) W momencie złożenia zamówienia na dobra, uznaje się, że użytkownik przeczytał i zgodził się warunki gwarancji i zwrotów.
4) W momencie złożenia zamówienia, uznaje się, że użytkownik przeczytał i zgodził się na warunki dzierżawy i zakupu dóbr.
5) Na stronie z potwierdzeniem zamówienia, która posiada odniesienie do warunków i polityki zwrotu, znajduje się podsumowanie głównych cech każdego produktu w zamówieniu, cena (brutto) i cena dostawy (wliczając to wszystkie dodatkowe opłaty związane z szybkością i metodą dostawy).
6) Składając zamówienie na dobra przez kontakt z SIA „OMFY” lub osobą reprezentującą SIA „OMFY”, przez telefon, na czacie strony www.rideoo.pl, adres email, media społecznościowe, stanowi potwierdzenie zapoznania się i zgody na warunki korzystania ze strony www.rideoo.pl i zapewnienie że podane dane kontaktowe są prawidłowe.
7) Poprzez nadesłanie formularza zamówienia, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SIA „OMFY” otrzymało zamówienie.
8) Kontrakt zostaje uznany za zawarty, kiedy SIA „OMFY” akceptuje zamówienie. SIA „OMFY” w momencie akceptacji zamówienia i wysłania produktów, informuje o tym użytkownika.

5. Polityka płatności i zwrotów.

1) W przypadku płatności kartą kredytową/debetową, wszystkie dane (na przykład numer karty, lub data ważności) zostaną wysłane zaszyfrowanym protokołem na https://orange-pay.com lub innych stron trzecich które oferuję usługę elektronicznych płatności, bez ingerencji i dostępu osób nieupoważnionych. Dane te nie zostaną użyte przez SIA „OMFY” w żaden sposób z wyjątkiem przeprowadzenia procedur związanych z zakupem lub zwrotem pieniędzy w przypadku zwrotu.
2) Niezależnie od użytej metody płatności, pełny lub częściowy zwrot pieniędzy zostanie przeprowadzony przez SIA „OMFY” tak szybko, jak to tylko możliwe, w każdym wypadku, w ciągu czternastu (14) dni od momentu, kiedy SIA „OMFY” zostało powiadomione o decyzji użytkownika o zwrocie i wszystkie procedury zwrotu zostały zweryfikowane.
3) SIA „OMFY” zwraca użytkownikom pieniądze tymi samymi metodami, jakich użyli oni do zapłaty za zakupione produkty, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jawnie wyrazili oni zgodę na inną metodę płatności pod warunkiem, że nie będą oni obciążeni dodatkowymi kosztami. Jeśli odbiorca produktów, zapisany w formularzu zamówienia jest inny, niż osoba fizyczna płacąca za produkty i jeśli skorzysta ona z prawa do wycofania umowy sprzedaży, zwrot jest wykonany przez sprzedawcę do osoby fizycznej, która opłaciła zakup.

6. O warunkach korzystania ze strony www.rideoo.pl.

1) W wypadku kiedy bez względu na przyczynę, jeden z powyższych warunków staje się nieobowiązujący, pozostałe warunki pozostają nienaruszone.
2) Wszelkie spory wynikające z lub z powiązanych powyższymi warunkami lub usługami, będę rozważane z uwzględnieniem ustanowionych regulacji legislacyjnych.
3) Prawa do własności intelektualnej na stronie www.rideoo.pl należą tylko do SIA „OMFY”. W wypadku naruszenia tych praw, osoba winna będzie odpowiadać zgodnie z ustalonymi wymaganiami i regulacjami legislacyjnymi.
4) W celu kontaktu z SIA „OMFY”, zajrzyj na stronę www.rideoo.pl do sekcji „Kontakty”.

7. Dokumenty potrzebne do zakupu dóbr w sklepie internetowym www.rideoo.pl.

1) W wypadku, kiedy zakupione dobra są dostępne na stronie www.rideoo.pl, kupiec płaci i odbiera dobra w serwisie klienta strony www.rideoo.pl, a poniższe dokumenty są wydawane w celu potwierdzenia zakupu:
a. Rachunek;
b. Faktura za dobra;
c. Karta gwarancji (jeśli obowiązuje).
2) W przypadku kiedy zamówione dobra są dostarczane na adres wskazany przez kupca, dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura za dobra, wysłana na adres email podany w zamówieniu.
3) Karta gwarancji za dobra których dotyczy, również jest wysyłana na adres email podany w zamówieniu na konkretny produkt.
4) Osoba odpowiedzialna za zamówienie i dokumenty nadania jest podana na dokumencie potwierdzającym zakup. Obecność imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej na dokumencie jest równa fizycznemu podpisowi odpowiedniej osoby.
5) Faktem potwierdzającym otrzymanie produktów jest:
a. Odebranie zamówionych dóbr w centrum klienta www.rideoo.pl i podpis dokumentów odbioru.
b. Odebranie zamówionych dóbr za pomocą przesyłki lub odebranie jej z punktów odbioru DPD po złożeniu podpisu na elektronicznym terminalu kuriera/osoby wydającej zamówienie.
c. Otrzymywanie dóbr w paczkomatach - wprowadzanie kodu w celu otrzymania zamówienia.
6) Zażalenia na temat nie dostarczenia produktu po wystawieniu paragonu za pomocą jednej z metod podanych w 5 akapicie nie będą rozważane.

8. Gwarancje i oznaczanie cen produktów.
1) Strona www.rideoo.pl sprzedaje produkty tylko najlepszej jakości. Produkty są zakupione przez SIA „OMFY” bezpośrednio od producentów i dealerów oraz ostrożnie wybrane po kontroli jakości.
2) SIA „OMFY” nie sprzedaje produktów z tzw. drugiej ręki, wadliwych produktów, lub produktów jakości niższej niż standardy rynkowe.
3) Główne cechy danego produktu są pokazane na jego zakładce na stronie www.rideoo.pl. Obrazy i kolory widoczne na www.rideoo.pl mogą nie odpowiadać prawdziwemu wyglądowi, ze względu na używaną przeglądarkę internetową i monitor.
4) Ceny mogą ulec zmianie.
5) SIA „OMFY” nie ma możliwości akceptacji zakupów z krajów nie wymienionych na pierwszej stronie serwisu internetowego.

9. Cła i podatki importowe.
1) SIA „OMFY” nie odpowiada za cła i podatki związane z międzynarodową przesyłką produktów. Nie jest to możliwe z powodu różnych regulacji w poszczególnych krajach. Poleca się kontakt z lokalnymi urzędami podatkowymi, aby ustalić jakie podatki będą musiały zostać opłacone. Za każdy podatek i cła, odpowiedzialność ponosi klient, który jest zobowiązany je opłacić, w razie konieczności.

×

Rejestracja

Rejestrując się, zgadzasz się z umową użytkownika

lub zaloguj się